Wieść z północy

 

Wiatr z północy

Chłodny wiatr

Przyniósł mi nadzieje

Nowe karty opowieści

Nowe niepisane dzieje

Pawim piórem barwne treści

Dłoń nieludzka

Zapisuje baśń

O duszach szukających

Nieodkryte egzystencji strony

Wiersz bez słów

W ciepłych sercach zatopiony

Najcenniejszy skarb

W oceanie

Bez początku i bez końca

W mgle obłoków

W świetle słońca