***

 

To księżyca tchnienie

Szepce słowa w sny

To miłości lśnienie

Barwi gęste mgły

To uroda gwiazd zachwyca

Gdy tęsknota chwyta dłoń

Świt nadziei ból jej spłyca

Odnajdziemy siebie

Odnajdziemy dom