Nim zgaśnie świat

Nim przykryje zimną ziemię mgła

Chcę pożegnać się

Jeszcze raz

Nim wezwie niebo

Pośród rozsypanych gwiazd

Na mlecznej drodze walc

Już aniołów orkiestra gra

Chcę pożegnać się

Jeszcze raz

Nim wystygnie dech nadziei

Której płomień właśnie zgasł

I do szumiących kniei

Uniesie go wiatr

Chcę pożegnać się

Jeszcze raz

Ku pamięci kolejnej bliskiej mi Osobie, która niedawno odeszła na zawsze…