Sacrum

 

Pełnia

Noc zbawienna

Przymierzam się

Z wilczym plemieniem

Tańczę z duchami

Obietnicę swą spełniam

Przypieczętowując

Ciała czerwonymi łzami

Odbieram nadzieje

Na nic mi one

Lecz wraz ze mną

Na stosie spłoną

Nie odratują

Krzyże wodą świętą skropione

Płacze lamenty

Ja wśród płomieni

Samotności zaklętej