Ocean ciszy

 

Zanurzmy się

W tym oceanie ciszy

Niechaj nas

Tylko anioł słyszy

 

Niech nas fala myśli

Z łez tęsknoty wnet zaleje

Po to tutaj żeśmy przyszli

Niech się wola boża dzieje

 

Niech nie będzie krzyku

Co nam co dzień serca drze

Daj młodości łyk zachwytu

Po to ona jest