Kolekcjoner

 

Na duszy dnie

Sny skrzętnie chowasz

Zapisujesz na mgle

Oddechem czarowne słowa

 

Tyś z marzeń azylant

Wśród ludzi osiadły

Troski swe skrywasz

W odległych myśli mokradłach

 

I kochasz ty życie

W miłość zasobne

Szczęściem tak syte

Gehennie obce