Drogi

 

Przede mną

Dróg rozstaje

Każda wyłożona

Gwiazdami

Ze szkicem życia

Rozlanymi barwami

 

Jedna prosta

Dominuje szarością

Bez trosk

Miłości

 

Druga w górę brnie

W abstrakcji

Kontraście

Rezydują uczucia

Chaotycznie