Cel

.

Będę czekać

Marzyć śnić

Szukać ciebie

Do ostatnich życia chwil

.

Kiedy już odejdę

Kiedy skończy się mój czas

Pozostawię cień miłości

Która życiu daje blask

.

Lecz wpierw chcę usłyszeć

Głosu twego brzmienie

Jeszcze raz przytulić

By ukoić me cierpienie

.

.

.

2002, romantyczka to ze mnie była, nie ma co 😉

szkoda, że życie weryfikuje poglądy i ideały,

tworząc twardą skorupę wokół człowieka…