Byłam

 

Byłam kwiatem delikatnym,

Deszczem letniej nocy.

Tchniącym życie wiatrem,

Ptakiem wolnym od złych mocy…

 

Byłam sercem huraganu,

Matką ognia, co pusztoszy,

Głębią oceanu,

Dzieckiem ziemi i chaosu…

 

Byłam liściem, wiosny skarbem,

Zbierającym krople rosy,

Zakopanym ziarnem

I motylem, darem losu…