Bezpowrotnie

Nie powrócą tamte słowa

Czas bezwzględny dla nas jest

Resztki nut z ust zamordował

Snów zarodki szczęścia pełne łez

Nie masz władzy cofać nocy

Ozdobionych gwiezdnym stropem

Choć od wspomnień chcesz pomocy

Jak skarb cenny je zakopiesz

Już nie patrzę się za siebie

Twoich oczu nie oglądam

Zgubne myśli dłońmi grzebię

Nie wnioskuję nie osądzam

Biegnę w strony niepoznanie

Może duszę tam odnajdę

Co zgubiłam