W paradoksie siła. By zobaczyć ogóły, warto sięgnąć po szczegóły i pod mikroskopem potwierdzić to, co widać nagim okiem…

  1. Oddziaływania wewnątrzludzkie

a)      Wiązania kowalencyjne – podstawowe wiązania, w wyniku których dochodzi do uwspólnienia komórek ludzkich, pochodzących od osobników różnej płci. Trochę genów od mamy, trochę genów od taty i powstaje z tego wiązania nowy osobnik. Oczywiście należy wziąć pod uwagę powinowactwo do genów i tak możemy te oddziaływania podzielić na polarne i niepolarne. Z polarnymi mamy do czynienia, gdy jeden z osobników ma więcej genów dominujących, a drugi to uosobienie swych recesywnych rodzicieli. Niepolarne to takie fifty- fifty, osobnik płci męskiej ma większą pewność, że stworzenie jest jego, aniżeli w przypadku tego, którego samica wyposażona jest w większość genów dominujących.

b)      Wiązania jonowe- występują przy wymianie substancji endogennych, takich jak, na przykład,  ślina. Osobnik, którego bakterie tymczasowo (lub stale) zdominowały organizm i do ślinianek jego przedostały się drobnoustroje z wydzieliny z nieodłącznie połączonego z układem pokarmowym narządu układu oddechowego, przekazuje podczas wyrażania niewerbalnego swych uczuć drugiemu osobnikowi zarazki. Ten drugi staje się jednocześnie nosicielem owych drobnoustrojów. Oczywiście można zejść niżej i rozprawiać się nad przenoszeniem bakterii, wirusów i grzybów poprzez inne części ciała, ale meritum zostało zawarte w sposób dostatecznie już obrazowy.

  1. Oddziaływania międzyludzkie

a)      Wiązania wodorowe- stosunkowo często występujące zjawisko społeczne. Większe organizacje przywiązują do siebie pechowe jednostki, jednakże te zachowują swobodę działania. Wiązania te powstają przy odpowiedniej dawce empatii z jednej strony i przyzwolenia z drugiej. Są na ogół trwałe, jednak przy zachowaniu indywidualności. Korporacje wchłaniają mniejsze rybki i dają im plankton, żeby z głodu nie zdechły.

b)      Siły Van der Waalsa- niektóre osobniki utrzymują dobre kontakty, gdy zachowana jest pomiędzy nimi pewna odległość, której zwiększenie bądź zmniejszenie powoduje osłabienie się relacji. Oj, skąd ja to znam…

c)       Oddziaływania hydrofobowe- oddziaływania wynikające z szerzących się fobii społecznych. Tworzą się grupy, za żadne skarby świata nie poddające się istniejącym schematom i prawom i łączą się w takie grupki na różnych portalach społecznościowych. Dawniej znane pod postacią subkultur. Ich znaczenie w społeczeństwie ma charakter ambiwalentny- z jednej strony wybijają się ponad szary codzienności poziom, z drugiej, chciałoby się co niektórych roztrzaskać o przegrodę z betonu zbrojonego.

Kto powiedział, że biochemia jest nudna?? 😀