Widzisz tylko ciało

Widzisz tylko twarz

A w mych oczach prawda lśni

Ciągle jeszcze wiesz za mało

By cokolwiek dostrzec w nich

.

Słyszysz tylko krzyk

Słów nie rozumiesz w ciszy

Zamknij oczy byś

Mógł śpiew duszy mej usłyszeć

.

Widzisz postać mą z daleka

I nie czujesz serca bicia

Przybliż się ja czekam

I czas swój odliczam