Pośród ludzi

Których już nie ma

Pośród tożsamości

Co żyją w marzeniach

Kumulują się wspomnienia

.

Pośród tych

Co biegli z wiatrem

Łapiąc słońce w dłonie

Kiedyś zasnę

Moja dusza z nimi płonie

.

Pośród tych

Co nauczali

Żeby kochać

I na jawie śnić

Pośród myśli

Z zasadami

Istnieć

Być