umysł pustoszeje

gdy przygrywa uśmiech

milkną duchy

z przeszłości wywołane

nim wiatr zawieje

nim na rękach czas uśnie

niemy i głuchy

na zawsze już stanie

.

otuli skrzydłem

anioł zaklęty

milczeniem opowie

lecz on tylko jest widmem

ziemskim życiem przeklęty

zniknie

nim prawdy się dowiem