Czasu duch do przodu gna

Mijają lęki złe

W chmurach anioł gra

Nakierować chce

.

Mgła w pamięci

Już zaciera co bolało

Dół już dawno przysłonięty

Jakby nigdy się nie działo

.

Pod gwiazdami dusza tańczy

I nie myli kroków już

Ten ideał samozwańczy

Łzami skrapla wspomnień kurz