Odbudujmy to

Co zwaliło się nam

Na głowę

Kilka chmur przygniotło

Nasze istnienie

Fundamenty wciąż tutaj są

Daj mi siłę

Ja ci też ją dam

Czynem, myślą, słowem

Trzymam mocno

Nie opuszczę

.

Mam już szkic

Zarys życia

Ja i ty

Serc dwóch bicia