Architekt nadziei

Marzeń projektant

Z chmur tworzy pościel

By czas zły w niej przespać

.

Szkicuje życie

Liczy szczęścia elementy

Wciąż marzy skrycie

Ze wspomnień wzięty

.

Naukowiec miłości

Bada tożsamość

Jednej osoby w dwóch ciałach

Istota zazdrości

Uwikłana w całość

.

.

.

.